Supervisie voor therapeuten

... hoe krijg ik ingang bij mijn cliënt ...    

... wat maakt dat ik zo moeilijk grenzen kan stellen....     

... is de methode die ik hanteer wel de goede bij deze cliënt...                                              

... van waar komt mijn onzekerheid ....           

... hoe kan ik mijn werk meer naar voren brengen in een teamvergadering ...             

 

 

Worstel je ook wel eens met één van deze of met soortgelijke vragen?  Dan kan een supervisietraject jou op weg helpen.

Supervisie is het onder begeleiding leren reflecteren op eigen werkervaringen en de daarbij horende gevoelens. Door het onder de loep nemen van je eigen wijze van waarnemen, je betekenisgeving, de onderliggende normen en waarden, krijg je zicht op jouw aandeel in de therapeutische relatie en op jouw functioneren.  Vanuit het formuleren van groeidoelen gaan we methodisch aan de slag en op zoek naar alternatieve mogelijkheden van betekenisgeving en handelen.  We putten hierbij uit eigen ervaringen en leren van elkaars inbreng.  Van belang hierbij is zowel het 'mis' als het 'lukken'.  Doel is het vergroten van je arbeidsvoldoening en de kwaliteit van je professioneel handelen.

 

Voor wie?

  • (creatief) therapeutisch werkt in een psychiatrische setting              
  • (creatief) therapeutisch werkt met mensen in de geestelijke gezondheidszorg of binnen een eigen  praktijk

 

 

 

Contact

Perenna
Administratief adres:
Leegtestraat 60
8020 Ruddervoorde

BE 0829.603.485

Rek.nr:
IBAN BE 09 7512 0496 2757

info@perenna.be