Psychodynamische tekenanalyse

Gebruik maken van tekeningen in therapie en begeleiding kan zeer zinvol zijn. Zeker bij cliënten die te maken hebben gehad met grensoverschrijdend gedrag in hun jeugd (op emotioneel, fysiek of seksueel niveau) en cliënten met onverwerkte traumatische ervaringen of posttraumatische stress stoornis (PTSS).

Tekeningen als analytisch materiaal inzetten in een behandeling heeft als doel dat de cliënt een nieuw en productief werkmodel opbouwt naast het oude, vaak destructieve innerlijke model. Deze nieuwe manier om naar zichzelf en de wereld te kijken, opent perspectieven voor een vrijer en bevredigender leef- en werksituatie.

Tijdens deze vorming krijgt men inzicht in deze diagnostisch- projectieve techniek. Deelnemers leren aandachtspunten in een tekening herkennen en hierin de afweer, de oorzaak van symptomen en de interventiemogelijkheden te onderzoeken. Hoe kan men een tekening in dialoog met de cliënt analyseren? En wanneer is dit wel of juist niet gewenst?

Deze vorming wordt gegeven vanuit de psychodynamische en psychoanalytische theorie waarbij o.a. ook de begrippen primair en secundair proces, associaties, verschuiving, verdichting en de compromisformatie behandeld worden. De theorie wordt afgewisseld met het maken van een tekening door de deelnemers zelf en analyse.

Wanda Dondorp is Directeur Pedagogisch Psychologisch Centrum Heemstede.  Ze is registerpsycholoog NIP/Gezondheidszorg en onderwijskundig Pedagoog in de eerstelijnshulp én werkzaam in haar zelfstandige praktijk. Voor meer info verwijzen we graag naar Zie ook de omschrijving van Analytisch Tekenen op www.psychoanalytischwoordenboek.nl en www.PPCH.nl.

 

Voor wie?                                                                                                                                           Het programma is ontwikkeld voor psychologen, pedagogen, psychiaters, beeldend en andere vaktherapeuten die werken met volwassenen en kinderen met trauma’s en/of grensoverschrijdend gedrag hebben ervaren.

Wanneer?                                                                                                                                                       Maandag 14 november 2016 van 9u30 tot 16u30.

Waar?                                                                                                                                                                   Centrum Agapebelgium – Koolskamp

Kostprijs:                                                                                                                                                                 €125, inclusief materiaal

 

Inschrijven kan via aanmeldingsformulier psychodynamische tekenanalyse.docx (48420)  

per mail naar  perenna.info@gmail.com

per post naar Leegtestraat 60 - 8020 Ruddervoorde

Contact

Perenna
Administratief adres:
Leegtestraat 60
8020 Ruddervoorde

BE 0829.603.485

Rek.nr:
IBAN BE 09 7512 0496 2757

info@perenna.be